Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώραςΞεκινάει την 21/05/2018 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και την 31/05/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 5.066 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και του Πράσινου Ταμείου και σχεδιάστηκε από κοινού από το Υπουγείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ωφελούμενοι  θα εργάζονται στην προστασία των δασικών εκτάσεων της χώρας από πυρκαγιές, αλλά και στη διαχείριση των ήδη καμένων περιοχών προς αποφυγή μελλοντικών καταστροφών. Επιπλέον με την επίβλεψη των δασαρχείων θα εκπονήσουν οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των Δασών με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων.

 

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας άνω των 18 ετών.

 

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο  πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των  κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία  μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Nο 4/2018 και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

Για τη διευκόλυνσή τους, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ- Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής οκτώ αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες

3.  Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω

4.  Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό

5.  Ηλικία

6.  Αριθμός ανήλικων τέκνων

7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

8.  Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)

 

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

 

 

Επίκαιρα

           

   
Κλήση Skype

ΦΠΑ: Νέοι απλούστεροι κανόνες από το 2019 για τις επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα μέσω διαδικτύου


  •  5/12/2017 6:23:20 μμ
  •  admin
  •  0

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή συμφωνία σχετικά με μια σειρά μέτρων για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο ο ΦΠΑ λειτουργεί για τις εταιρείες στο διαδίκτυο στην ΕΕ.

Το νέο σύστημα θα διευκολύνει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, να αγοράζουν και να πωλούν προϊόντα διασυνοριακά στο διαδίκτυο. Θα βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να ανακτήσουν το τρέχον εκτιμώμενο ποσό των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που χάνεται από τις ηλεκτρονικές πωλήσεις κάθε χρόνο.

Η συμφωνία επετεύχθη από τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομικών των κρατών μελών της ΕΕ κατά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες, μόλις ένα χρόνο μετά την υποβολή των φιλόδοξων προτάσεών της από την Επιτροπή.

Μετά τη συμφωνία, ο Andrus Ansip, Αντιπρόεδρος της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, δήλωσε: "Πρόκειται για ένα νέο βήμα για την τόνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη, λίγες μέρες μετά την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της αδικαιολόγητης γεωφυσικής φραγής για τους καταναλωτές που κάνουν ηλεκτρονικές αγορές. 
Οι επιχειρήσεις που πωλούν στο εξωτερικό σε απευθείας σύνδεση θα ασχοληθούν με τον ΦΠΑ με τον ίδιο τρόπο όπως και για τις πωλήσεις στις χώρες τους, γεγονός που θα καταστήσει τις δημόσιες υπηρεσίες πιο αποτελεσματικές και θα αυξήσει τη συνεργασία πέρα ​​από τα σύνορα ».

Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο Pierre Moscovici, Επίτροπος αρμόδιος για οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, Φορολογία και Τελωνεία, δήλωσε τα εξής: "Κομμάτι κομμάτι, δημιουργείται  ένα νέο σύστημα ΦΠΑ μέσα στο οποίο οι εταιρείες διαδικτύου που λειτουργούν διασυνοριακά δεν θα λαμβάνουν προτιμησιακή μεταχείριση όταν πωλούν στους καταναλωτές της ΕΕ. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί θεμέλιο για την επερχόμενη βασική μεταρρύθμιση του ΦΠΑ στην ΕΕ η οποία είναι παραπάνω από αναγκαία."

Οι νέοι κανόνες που θα τεθούν προοδευτικά σε ισχύ έως το 2021 είναι:


- Απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ που πωλούν προϊόντα στους καταναλωτές σε απευθείας σύνδεση σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Ο ΦΠΑ για τις διασυνοριακές πωλήσεις κάτω των 10.000 € ετησίως θα αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας καταγωγής των μικρότερων επιχειρήσεων, δίνοντας ώθηση σε 430.000 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι ΜΜΕ θα επωφεληθούν απλούστερων διαδικασιών για διασυνοριακές πωλήσεις έως και 100.000 ευρώ ετησίως. Τα μέτρα αυτά θα τεθούν σε ισχύ έως την 1η Ιανουαρίου 2019.

- Θα επιτραπεί  σε όλες τις εταιρείες που πωλούν προϊόντα στους πελάτες τους στο διαδίκτυο, να ασχολούνται με τις υποχρεώσεις τους ΦΠΑ στην ΕΕ μέσω μιας εύκολης στη χρήση διαδικτυακής πύλης στη δική τους γλώσσα. Χωρίς την πύλη, θα απαιτείται καταχώριση ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο επιθυμούν να πωλούν. Αυτή η περίπτωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια  για τις μικρές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές.

- Για πρώτη φορά, οι μεγάλες διαδικτυακές αγορές είναι υπεύθυνες για την εξασφάλιση του ΦΠΑ που εισπράττεται από τις πωλήσεις στις πλατφόρμες τους, οι οποίες πραγματοποιούνται από εταιρείες τρίτων χωρών σε καταναλωτές της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει τις πωλήσεις αγαθών που ήδη αποθηκεύονται από εταιρείες εκτός ΕΕ σε αποθήκες (λεγόμενα «κέντρα εκπλήρωσης») εντός της ΕΕ, τα οποία συχνά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πώληση αγαθών ΦΠΑ δωρεάν στους καταναλωτές στην ΕΕ.

- Αντιμετώπιση του προβλήματος της απάτης που προκλήθηκε από μια απαλλαγή από τον ΦΠΑ που είχε καταστρατηγηθεί προηγουμένως για εμπορεύματα αξίας κάτω των 22 ευρώ που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ που μπορεί να νοθεύσουν την αγορά και να δημιουργήσουν αθέμιτο ανταγωνισμό. 
Προηγουμένως, οι απατεώνες μπόρεσαν να πακετάρουν τα εμπορεύματα υψηλής αξίας σε μικρά πακέτα αξίας κάτω από το όριο των 22 ευρώ, καθιστώντας τα εμπορεύματα απαλλαγμένα από τον ΦΠΑ και δημιουργώντας ένα απαράδεκτο χάσμα ύψους 1 δισ. Ευρώ σε έσοδα τα οποία διαφορετικά θα είχαν διατεθεί στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών της ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο κράτος μέλος του τελικού καταναλωτή, οδηγώντας σε μια δικαιότερη κατανομή των φορολογικών εσόδων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Θα συμβάλουν στην εδραίωση μιας νέας προσέγγισης για την είσπραξη του ΦΠΑ στην ΕΕ, η οποία ήδη εφαρμόζεται για τις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών και θα εκπληρώσει μια βασική δέσμευση της στρατηγικής για την ενιαία ψηφιακή αγορά (DSM) για την Ευρώπη. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί επίσης ένα ακόμη βήμα προς μια οριστική λύση για έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ της ΕΕ, όπως ορίζεται στις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ της ΕΕ.

Το One Stop Shop για τις πωλήσεις ηλεκτρονικών προϊόντων πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το 2021 για να δοθεί στα κράτη μέλη χρόνος να ενημερώσουν τα συστήματα ΤΠ που υποστηρίζουν το σύστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Q&A on VAT for e-commerce

Commission proposal for EU VAT reform

Action Plan on VAT – Towards a single EU VAT area

Digital Single Market strategy

Digital Single Market - Modernising VAT for cross border e-CommerceΠηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/38182


Η ενοικίαση τύπου Airbnb - Η απόφαση της ΑΑΔΕ με όλες τις λεπτομέρειες για τις μισθώσεις τύπου airbnb


  •  5/12/2017 6:11:10 πμ
  •  admin
  •  0


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΠΟΛ.1187/2017 για τις μισθώσεις τύπου Airbnb.Η εγκύκλιος πρ

Δείτε Περισσότερα