Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώραςΞεκινάει την 21/05/2018 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και την 31/05/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 5.066 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και του Πράσινου Ταμείου και σχεδιάστηκε από κοινού από το Υπουγείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ωφελούμενοι  θα εργάζονται στην προστασία των δασικών εκτάσεων της χώρας από πυρκαγιές, αλλά και στη διαχείριση των ήδη καμένων περιοχών προς αποφυγή μελλοντικών καταστροφών. Επιπλέον με την επίβλεψη των δασαρχείων θα εκπονήσουν οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των Δασών με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων.

 

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας άνω των 18 ετών.

 

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο  πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των  κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία  μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Nο 4/2018 και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

Για τη διευκόλυνσή τους, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ- Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής οκτώ αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες

3.  Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω

4.  Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό

5.  Ηλικία

6.  Αριθμός ανήλικων τέκνων

7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

8.  Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)

 

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

 

 

Επίκαιρα

           

   
Κλήση Skype

Απάντηση Παπανάτσιου σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά με τη ρύθμιση των 100 δόσεων


  •  12/11/2017 9:31:41 μμ
  •  admin
  •  0

Σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Γιάννη Κουτσούκου σχετικά με την ρύθμιση των 100 δόσεων, η κα. Αικατερίνη Παπανάτσιου απάντησε μεταξύ άλλων ότι «σαν Υφυπουργός Οικονομικών οφείλω κατ’ αρχήν να παραθέσω τους νόμους που ισχύουν σήμερα, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη να προβούν σε ρύθμιση των οφειλών τους, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν από κατασχέσεις κινητών, ακινήτων και τραπεζικών λογαριασμών τους. Θα επαναλάβω, λοιπόν, τον Ν.4152/2013, όπου προβλέφθηκε η δυνατότητα τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών από δώδεκα έως είκοσι τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ενώ με τον Ν.4174/2013 προβλέφθηκε η ρύθμιση όλων των οφειλών, ληξιπρόθεσμων και μη, έως είκοσι τέσσερις μηνιαίες δόσεις πάλι».

«Ως προς τους χιλιάδες μικρομεσαίους επαγγελματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και άλλους οφειλέτες του Δημοσίου, που αναφέρατε στην αρχική σας ερώτηση, θα πρέπει να σας παραπέμψω στο ν. 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Σκοπός του αναφερόμενου νόμου είναι η παροχή ισχυρών κινήτρων και η διάσωση των βιώσιμων επιχειρήσεων μέσω της ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα και νομικών προσώπων, που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με μια εξωδικαστική διαδικασία διαπραγμάτευσης με όλους τους πιστωτές.

Αίτηση για υπαγωγή στην διαδικασία μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα, ατομική επιχείρηση και κάθε νομικό πρόσωπο, που αποκτά εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ή προς φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένου των ΟΤΑ, και οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες ή σε συνδυασμό αυτών υπερβαίνουν τις 20 χιλιάδες ευρώ και πληροί συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Επίσης, αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία μπορούν να υποβάλλουν και ελεύθεροι επαγγελματίες με οφειλές ανεξαρτήτου ύψους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα, ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία ως 20 χιλιάδες ευρώ», συνέχισε η κα. Υφυπουργός Οικονομικών.

Μετά από την παραπάνω, μεταξύ άλλων, απάντηση της κας Παπανάτσιου, ο κ. Κουτσούκος ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Υπάρχουν τα capital controls, η έλλειψη ρευστότητας, η κρίση στην αγορά. Θα τους αφήσουμε να πεθάνουν; Θα επιχειρούμε μέσω των πλειστηριασμών και των κατασχέσεων στους ατομικούς τους λογαριασμούς ή θα τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία; Αυτό είναι το ερώτημα.

Η κα. Παπανάτσιου συνέχισε λέγοντας ότι «συνεχίζω την αναφορά μου στο Ν.4469 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Θεωρώ ότι δίνει ανάσα σε πολλούς επιχειρηματίες και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέσο στήριξης των υγειών επιχειρήσεων της χώρας μας».

Στη συνέχεια δήλωσε μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

Ας δούμε τι επιτυγχάνεται με αυτές τις ρυθμίσεις: Η δυνατότητα διαγραφής προστίμων, προσαυξήσεων και βασικής οφειλής κεφαλαίου αρχικά βεβαιωμένης οφειλής. Το πάγωμα προστίμων, προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής από την έναρξη της σύμβασης και κατά τη διάρκεια αυτής. Η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας, γιατί οι ρυθμισμένες με τη σύμβαση οφειλές θεωρούνται νόμιμα τακτοποιημένες. Η ρύθμιση αποπληρωμής των οφειλών μέχρι εκατόν είκοσι μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 50 ευρώ. Η αναστολή των μέτρων, όπως πραγματικά αναφέρατε κι εσείς, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και της λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, πλειστηριασμοί, κατασχέσεις κ.λπ. Η αναστολή της ποινικής δίωξης. Η χορήγηση χρηματοδότησης στην επιχείρηση σε περίπτωση συμφωνίας του 60% των συμμετοχών των πιστωτών. Ήδη έχει εκδοθεί η ΠΟΛ. 1105/17, σχετικά με την ένταξη οφειλών προς το δημόσιο στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης για τα φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα και τα νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα άνω των 20.000 ευρώ.
Επίσης, έχει εκδοθεί από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σχετική εγκύκλιος, η 1124/17, για την εφαρμογή του νόμου και της υπουργικής απόφασης.
Επίκειται, τέλος, έκδοση απόφασης του Υπουργείου μας που θα αφορά ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα για ρύθμιση οφειλών, ανεξαρτήτως ύψους, προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα, ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία έως 20.000 ευρώ.

Πηγή: http://www.e-forologia.gr