ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 118 θέσεις ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΓνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 10Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).


Πηγή: www.asep.gr

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης σας είτε ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την πλατφόρμα https://www.diekperaiono.gr/el-GR/Asep

είτε κλείνοντας ραντεβού https://www.diekperaiono.gr/el-GR/AppointmentΕπίκαιρα

           

   
Κλήση Skype

Κλείστε Ραντεβού


*
*
*
*


Τετάρτη 17/10/2018 Πέμπτη 18/10/2018 Παρασκευή 19/10/2018 Σάββατο 20/10/2018 Κυριακή 21/10/2018 Δευτέρα 22/10/2018 Τρίτη 23/10/2018 Τετάρτη 24/10/2018 Πέμπτη 25/10/2018 Παρασκευή 26/10/2018 Σάββατο 27/10/2018 Κυριακή 28/10/2018 Δευτέρα 29/10/2018 Τρίτη 30/10/2018
8 00                            
9 00                            
10 00                            
11 00                            
12 00                            
13 00                            
14 00                            
15 00                            
16 00                            
17 00                            
18 00                            
19 00                            
20 00                            
                 

   = Κλεισμένα ραντεβού