Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 - 20:00
Τηλ: 2310-902382 Κιν: 6934671397

Λογιστικές Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Διεκπεραιώσεις

Εφορία

Εφορία

Το λογιστικό γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις συναλλαγές σας με την Εφορία. Διεκπεραιώνουμε για λογαριασμό σας…

Δείτε Περισσότερα
Ασφαλιστικά Ταμεία

Ασφαλιστικά Ταμεία

Οι συναλλαγές σας με τα ασφαλιστικά ταμεία μπορεί να γίνουν με τον πιο εύκολο τρόπο αρκεί να μας εμπιστευτείτε.

Δείτε Περισσότερα
Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά

Η έκδοση πιστοποιητικών από υπηρεσίες όπως το πρωτοδικείο, ο δήμος, το ληξιαρχείο κλπ γίνεται άμεσα και ξεκούραστα για εσάς.

Δείτε Περισσότερα
Επιμελητήριο

Επιμελητήριο

Οι συναλλαγές σας με οποιοδήποτε επιμελητήριο διεκπεραιώνονται από εμάς γρήγορα και υπεύθυνα, επικοινωνήστε μαζί μας...

Δείτε Περισσότερα
Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο

Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης σας στο ΕΚΧΑ (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.)

Δείτε Περισσότερα
Υποθηκοφυλακείο

Υποθηκοφυλακείο

Με υπευθυνότητα διεκπεραιώνουμε για λογαριασμό σας αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών στο υποθηκοφυλακείο.

Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Ειδοποιήσεων

Υπηρεσίες Ειδοποιήσεων

Η νέα καινοτόμος υπηρεσία ειδοποιήσεων αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για κάθε πολίτη που θέλει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.

Δείτε Περισσότερα
ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ

Ανανέωση κάρτας ανεργίας, εκτύπωση βεβαιώσεων, υποβολή αιτήσεων κλπ...

Δείτε Περισσότερα

Νέες υπηρεσίες ειδοποιήσεων μέσω email και τηλεφώνου για όλα τα τρέχοντα και μελλοντικά θέματα που σας απασχολούν και πρόκειται να σας επηρεάσουν άμεσα στο μέλλον!”

Η εμπειρία, η όρεξη και η διάθεση μας για άμεση και υπεύθυνη υποστήριξη, είναι τα στοιχεία που χρειάζεστε για την σίγουρη επιτυχία της επιχείρηση σας.”

Η συνεχής, λεπτομερή ενημέρωση και εκπαίδευση, είναι τα όπλα μας για την υποστήριξή σας, καθώς και η τεκμηριωμένη πληροφόρηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία!”

Μάθετε πρώτοι όλες τις νέες αλλαγές σε λογιστικά και φορολογικά θέματα ώστε να μπορείτε να "κοιμάστε" ήσυχοι!”

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ

Social
Diekperaiono Social Instagram
Diekperaiono Social Instagram
Η σελίδα του Λογιστικού - Φοροτεχνικού γραφείου Diekperaiono στο Instagram
Diekperaiono Social Facebook
Diekperaiono Social Facebook
Η σελίδα του Λογιστικού - Φοροτεχνικού γραφείου Diekperaiono στο Facebook
Diekperaiono Social Twitter
Diekperaiono Social Twitter
Η σελίδα του Λογιστικού - Φοροτεχνικού γραφείου Diekperaiono στο Twitter
Diekperaiono Social LinkedIn
Diekperaiono Social LinkedIn
Η σελίδα του Λογιστικού - Φοροτεχνικού γραφείου Diekperaiono στο LinkedIn
Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Χρησιμοποιούμε τα προγράμματα της Epsilon Net

Ρύθμιση οφειλών από την ένταξη στην «Οικειοθελή Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» και ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης

Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο με ΦΕΚ Β΄2556 η ΠΟΛ.1110/2017 με θέμα « α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του πέμπτου μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του Ν.4446/2016 (Α'240), και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης». Συγκεκριμένα με την παραπάνω απόφαση διευκρινίζεται ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 1 που αφορά την ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του πέμπτου μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του Ν.4446/2016 ο φορολογούμενος, σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας να εξοφλήσει εμπρόθεσμα, εν όλω ή εν μέρει, τις οφειλές που προκύπτουν βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως 61 του Ν.4446/2016, δύναται να τις υπαγάγει, αυτές ή το τυχόν υπόλοιπο τους, και πάντως εντός 30 ημερών από τον προσδιορισμό τους, σε πρόγραμμα ρύθμισης κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του ΚΦΔ. Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής των οφειλών αυτών στη ρύθμιση του άρθρου 43 του ΚΦΔ, υφίστανται και λοιπές βεβαιωμένες οφειλές που υποχρεωτικά υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 43 του ΚΦΔ, ο φορολογούμενος δύναται κατόπιν επιλογής του να ρυθμίσει μόνο τις οφειλές που προκύπτουν δυνάμει δηλώσεων, που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 57 έως 61 του Ν.4446/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 2 που αφορά την ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής οφειλής ή απώλειας ρύθμισης για δηλώσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του Ν.4446/2016 σε περίπτωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων (αρχικών ή τροποποιητικών), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του Ν.4446/2016, και είτε: α) μη καταβολής της οφειλής εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, είτε β) απώλειας του προγράμματος ρύθμισης οφειλών, στην οποία έχει υπαχθεί η οφειλή κατά το άρθρο 1 της παρούσας, ο φορολογούμενος εκπίπτει των ευνοϊκών ρυθμίσεων των διατάξεων των άρθρων 57 έως και 60 του Ν.4446/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 3 που αφορά την ρύθμιση ειδικών ζητημάτων μη καταβολής οφειλής ή απώλειας ρύθμισης για δηλώσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.4446/2016 σε υποθέσεις για τις οποίες είχε εκδοθεί εντολή ελέγχου και οι φορολογούμενοι υπέβαλαν δηλώσεις του Ν.4446/2016, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας που προέβη στην παραλαβή των ανωτέρω δηλώσεων είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν.4446/2016 και την ενημέρωση των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών για την έκπτωση από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις των διατάξεων των άρθρων 57-60 του Ν.4446/2016, προκειμένου αυτοί να προβούν στις ακόλουθες κατά περίπτωση ενέργειες. Σύμφωνα με το άρθρο 4 που αφορά την άρση επιβληθέντων μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου επί υποβολής δηλώσεων του Ν.4446/2016 στις περιπτώσεις που έχουν επιβληθεί μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, εφόσον η οικεία των μέτρων φορολογική οφειλή που προκύπτει από τη σχετική Ειδική Έκθεση Ελέγχου δεν διαφοροποιείται σε σχέση με την υποβληθείσα δήλωση, σύμφωνα με τον Ν.4446/2016, τα οριζόμενα στην αριθ. ΠΟΛ.1282/2013 Απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει, ποσοστά των καταβλητέων ποσών για την άρση των ως άνω μέτρων, υπολογίζονται επί των ποσών που προκύπτουν με βάση τις υποβαλλόμενες δηλώσεις. Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 5 που αφορά την ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων για τις δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου στις περιπτώσεις κατά τις οποίες φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλει δηλώσεις φορολογιών κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του Ν.4446/2016 και έχει εκπέσει των σχετικών ευνοϊκών ρυθμίσεων, ζητά τη χορήγηση πιστοποιητικού των ορολογιών αυτών, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβλήθηκαν οι δηλώσεις χορηγεί το πιστοποιητικό μετά την επανεκκαθάριση των δηλώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, και την εξόφληση των οφειλόμενων ποσών. Δείτε αναλυτικά την ΠΟΛ.1110/2017 εδώ   Πηγή: http://www.e-forologia.gr

Τηλ: 2310-902382 Κιν: 6934671397
Ανω Τζουμαγιάς 63 Θεσσαλονίκη ΤΚ: 54453