Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 - 20:00
Τηλ: 2310-902382 Κιν: 6934671397

Λογιστικές Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Διεκπεραιώσεις

Εφορία

Εφορία

Το λογιστικό γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις συναλλαγές σας με την Εφορία. Διεκπεραιώνουμε για λογαριασμό σας…

Δείτε Περισσότερα
Ασφαλιστικά Ταμεία

Ασφαλιστικά Ταμεία

Οι συναλλαγές σας με τα ασφαλιστικά ταμεία μπορεί να γίνουν με τον πιο εύκολο τρόπο αρκεί να μας εμπιστευτείτε.

Δείτε Περισσότερα
Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά

Η έκδοση πιστοποιητικών από υπηρεσίες όπως το πρωτοδικείο, ο δήμος, το ληξιαρχείο κλπ γίνεται άμεσα και ξεκούραστα για εσάς.

Δείτε Περισσότερα
Επιμελητήριο

Επιμελητήριο

Οι συναλλαγές σας με οποιοδήποτε επιμελητήριο διεκπεραιώνονται από εμάς γρήγορα και υπεύθυνα, επικοινωνήστε μαζί μας...

Δείτε Περισσότερα
Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο

Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης σας στο ΕΚΧΑ (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.)

Δείτε Περισσότερα
Υποθηκοφυλακείο

Υποθηκοφυλακείο

Με υπευθυνότητα διεκπεραιώνουμε για λογαριασμό σας αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών στο υποθηκοφυλακείο.

Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Ειδοποιήσεων

Υπηρεσίες Ειδοποιήσεων

Η νέα καινοτόμος υπηρεσία ειδοποιήσεων αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για κάθε πολίτη που θέλει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.

Δείτε Περισσότερα
ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ

Ανανέωση κάρτας ανεργίας, εκτύπωση βεβαιώσεων, υποβολή αιτήσεων κλπ...

Δείτε Περισσότερα

Νέες υπηρεσίες ειδοποιήσεων μέσω email και τηλεφώνου για όλα τα τρέχοντα και μελλοντικά θέματα που σας απασχολούν και πρόκειται να σας επηρεάσουν άμεσα στο μέλλον!”

Η εμπειρία, η όρεξη και η διάθεση μας για άμεση και υπεύθυνη υποστήριξη, είναι τα στοιχεία που χρειάζεστε για την σίγουρη επιτυχία της επιχείρηση σας.”

Η συνεχής, λεπτομερή ενημέρωση και εκπαίδευση, είναι τα όπλα μας για την υποστήριξή σας, καθώς και η τεκμηριωμένη πληροφόρηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία!”

Μάθετε πρώτοι όλες τις νέες αλλαγές σε λογιστικά και φορολογικά θέματα ώστε να μπορείτε να "κοιμάστε" ήσυχοι!”

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ

Social
Diekperaiono Social Instagram
Diekperaiono Social Instagram
Η σελίδα του Λογιστικού - Φοροτεχνικού γραφείου Diekperaiono στο Instagram
Diekperaiono Social Facebook
Diekperaiono Social Facebook
Η σελίδα του Λογιστικού - Φοροτεχνικού γραφείου Diekperaiono στο Facebook
Diekperaiono Social Twitter
Diekperaiono Social Twitter
Η σελίδα του Λογιστικού - Φοροτεχνικού γραφείου Diekperaiono στο Twitter
Diekperaiono Social LinkedIn
Diekperaiono Social LinkedIn
Η σελίδα του Λογιστικού - Φοροτεχνικού γραφείου Diekperaiono στο LinkedIn
Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Χρησιμοποιούμε τα προγράμματα της Epsilon Net

Παραγράφηκαν όλες οι "λίστες" έως και το 2005

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12:04 Του Σπύρου Δημητρέλη Στην έμμεση πλην σαφή παραδοχή ότι όλες οι φορολογικές υποθέσεις μέχρι και το 2005 έχουν παραγραφεί, εφόσον έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση από τον φορολογούμενο, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εφαρμόζοντας τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πάνω από έναν μήνα που έχει εκδοθεί η σχετική "ετυμηγορία" (του ΣτΕ) που χαρακτήριζε παράνομες τις αποφάσεις παράτασης των παραγραφών των φορολογικών υποθέσεων πέραν την 5ετίας, η ΑΑΔΕ έδωσε με εγκύκλιο οδηγίες για την προτεραιοποίηση του ελέγχου των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων από την οποία προκύπτει πλέον ξεκάθαρα ότι όλες οι φορολογικές υποθέσεις, στις οποίες βεβαίως περιλαμβάνονται και υποθέσεις από τις περιβόητες λίστες, έχουν παραγραφεί εφόσον ο φορολογούμενος έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Παραμένουν "ζωντανές" φορολογικά και ελεγκτικά μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις. Ειδικότερα, με την εγκύκλιο η ΑΑΔΕ καλεί τους προϊσταμένους των ελεγκτικών κέντρων να προτεραιοποιήσουν τους ελέγχους των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων ως εξής: - για τις χρήσεις από το 2001 και μετά εφόσον ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Επί της ουσίας, οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε λίστες για υποθέσεις από το 2001 έως και το 2005 δεν μπορούν πλέον να φοβούνται για πρόστιμα και πρόσθετους φόρους αφού οι υποθέσεις τους έχουν παραγραφεί - για τις χρήσεις από το 2006 και μετά οι υποθέσεις θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα μόνο εφόσον υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η φορολογική διοίκηση θεωρεί συμπληρωματικό στοιχείο την ύπαρξη των φορολογούμενων στις λεγόμενες λίστες (Λαγκάρντ, Μπόργιανς κλπ) αν και αυτό έχει ήδη προσβληθεί στη Δικαιοσύνη και εκκρεμεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας - οι υποθέσεις από το 2008 και μετά ελέγχονται κατά προτεραιότητα εφόσον υπάρχει φοροδιαφυγή και ισχύει για αυτές 20ετής παραγραφή - οι χρήσεις 2011 και μετά ελέγχονται κατά προτεραιότητα καθώς βρίσκονται εντός του γενικού ορίου της 5ετούς παραγραφής Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την απόφαση που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ωστόσο, το περιεχόμενό της θα είναι απίθανο να διαφέρει από τις παραπάνω οδηγίες αναφορικά με τις παραγραφές. Τα παραπάνω ισχύουν για τις υποθέσεις φορολογίας Εισοδήματος και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ολόκληρη η απόφαση Πιτσιλή έχει ως εξής: "ΘΕΜΑ: "Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΛ Β' 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (Β'4270) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017, όπως ισχύει". Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α'170), όπως ισχύει. β) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 (Α'170), όπως ισχύει. γ) Τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4342/2015 (Α' 143), όπως ισχύει. 2. Το Κεφάλαιο Α1 "Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων" του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 2 και των υποπαραγράφων α'και β'της παρ. 6 του άρθρου 14, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 του νόμου αυτού. 3. Τη με αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 (Β' 968) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων "Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων", όπως ισχύει. 4. Τη με αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου "Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών" σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2β'του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 . 5. Τη με αριθ. ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016/28.12.2016 (Β' 4270) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017, όπως ισχύει. 6. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Έτους 2017 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.. 7. Τη με αριθ. 1738/2017 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε.. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Μετά την παράγραφο 6 της με αριθ. ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016/28.12.2016 (Β' 4270) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής: "7. Από τις εκκρεμείς υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι Προϊστάμενοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών προτεραιοποιούν και προβαίνουν στην έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.4174/2013, ως κάτωθι: (α) για ελεγχόμενες χρήσεις 2001 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 84 του ν.2238/1994 (μη υποβολή δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος), (β) για ελεγχόμενες χρήσεις 2006 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 84 και της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.2238/1994 (συμπληρωματικά στοιχεία), (γ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2008 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 36 του ν.4174/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 72 του ίδιου νόμου (σε περίπτωση φοροδιαφυγής), (δ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2011, 2012 και 2013, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 84 του ν.2238/1994 και για φορολογικά έτη 2014 και επόμενα με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4174/2013 (πενταετής παραγραφή). Τα παραπάνω ισχύουν για τις φορολογίες εισοδήματος και Κ.Β.Σ., καθόσον για τις φορολογίες Φ.Π.Α., κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής. Ως εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου νοούνται οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως." 2. Οι παράγραφοι 7 και 8 αναριθμούνται σε 8 και 9 αντίστοιχα. 3. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016/28.12.2016 (Β' 4270) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. ΔΕΛ Α1057280 ΕΞ 2017/12.4.2017 (Β' 1391) όμοια. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ"   Πηγή: http://www.capital.gr

Τηλ: 2310-902382 Κιν: 6934671397
Ανω Τζουμαγιάς 63 Θεσσαλονίκη ΤΚ: 54453